Doprava nad 1799 Kč do 30kg po ČR zdarma!

Reklamace

Pokud si přejete reklamovat u nás zakoupený výrobek, prosíme Vás o vyplnění formuláře a zaslání na naši adresu spolu s reklamovaným výrobkem. Prosíme Vás také o přiložení daňového dokladu a zabalení výrobku tak, aby nebyl poškozen transportem. Doporučujeme zaslat výrobek kompletní, ideálně včetně původního obalu.

Dle ust. § 2165 je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Moje jméno a příjmení……………………………………………

 

Moje adresa…………………………………………………………..

 

Můj telefon a e-mail……………………………………………….

 

HappyTails

Tomáš Koníček

Cihlářská 395, Uherský Brod, 68801

IČ: 76450686

DIČ: CZ8705055062

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne ……………………… jsem ve vašem e-shopu …………………………………….…. (uvést webovou

 

adresu) zakoupil……………………..…… (název a identifikace zboží).

 

Závada se jeví takto:………….………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………..……………..(popis závady na zboží).

 

 

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

 

 

..................................................

(vlastnoruční podpis)

 

Datum, místo:…………………………

 

 

Přikládám přílohy:   Kopie kupního dokladu (faktura)

 

reklamace-happytails.docx